Solceller slår ut kolgruvor

01
apr

Solceller slår ut kolgruvor

Den hetaste kraftkällan är nu även den billigaste. Land efter land slår igen kolgruvorna som dem senaste åren haft allt svårare att gå med vinst. Kolindustrin har i många år kämpat för att överleva på en marknad som efterfrågar miljövänlig, förnybar energi. Dem har dock ända fram till 2018 sålt sin smutsiga el trots att deras produkt inte lever upp till de krav medvetna konsumenter ställer på tillverkarna. Klimatpåverkan, arbetsmiljörätten och hållbarheten.

Anledningen? Priset har varit lågt och eftersom priset tyvärr trumfar både vetenskap och natur så har snåla konsumenter runtom i världen bidragit till den miljöförstörelse som gruvorna orsaka. Men nu är det över.

Redan 2020 beräknas solenergi bli billigare än kol i Tyskland, Kina, Indien och Brasilien. Ett av dem bolag som driver på utvecklingen i den riktningen har starka band till Sverige. På bara tio år har bolaget tillverkat solcellsparker runtom i världen på industriell skala. Senaste installationen försörjer cirka 90 000 hushåll med energi.

Emission och Ägarspridning

Bolagets notering på Londonbörsen kan inte genomföras om inte minst 25% av bolaget ägs av av utomstående. Så ser lagen ut i London.

  1. Noteringen sker i början av det tredje kvartalet 2019 och då blir aktierna likvida.
  2. Anledningen till denna ägarspridning är att det måste finnas fler aktieägare för att kunna gå in på Londonbörsen (minst 25% ska vara spritt på andra ägare).

 

  1. Eget Kapital på ca 220 Mkr (22 MEuro)

 

Starka siffror senaste räk

Turnover 2018 11,7 MEuro och resultatet till ca 7 MEuro.