RAIRE Invests dotterbolag RAIRE Media anställer nya medarbetare

03
apr

RAIRE Invests dotterbolag RAIRE Media anställer nya medarbetare

 

Med start den 3 april anställer RAIRE Media fem nya medarbetare som kommer att ha sin arbetsplats tillsammans med bolagsledningen på Stockholmskontoret. RAIRE Media har under vintern planerat för en utökad verksamhet inom mediaförsäljning och försäljning av produkter för extern kund. Nyrekryteringen är ett resultat av detta arbete.

 

RAIRE Invest räknar med att kassaflödet kommer att belastas under de första tre månaderna med ökade personalkostnader och lokalkostnader. Till kvartal 3 ska verksamheten enskilt vara break-even för att vid ingången av kvartal 4 generera ett ökat kassaflöde, de första tre månaderna är fullt finansierade.

Verksamhetsansvarig för RAIRE Media, Andreas Sjöstedt, kommenterar nyrekryteringen:

”De nya medarbetarna som handplockats för uppdraget blir en helt ny era för RAIRE-koncernen. Med en säljorganisation in-house kan RAIRE Invest utvecklas mycket snabbare och effektivare. Det här är en affärsidé som knappt fanns med i planerna innan årsskiftet, så det har gått fort men jag är mycket nöjd med det team som nu är på plats.Det har varit en hög efterfrågan för våra tjänster inom digital marknadsföring sedan nylanseringen av Aktiebladet.se i januari. Nu får vi personal som kan följa upp dessa leads samtidigt som vi skapar ett gott kassaflöde genom externa säljuppdrag.”

RAIRE Invest hälsar sina nya medarbetare och kollegor välkomna!