• TimePeopleGroup

Unfortunately this project hasn't been funded on time!

Time People Group genomför nu en nyemission för att öka marknadssatsningar samt förbereda bolaget för börsnotering.

Time People Group är en koncern med i dagsläget fyra helägda bolag: Objektfabriken, Giraff, Efftre och Crio. Bolagen erbjuder specialistkonsulter inom IT och förändringsledning och är alla nischade inom olika expertisområden. Huvudsyftet med bolagens verksamheter är att utveckla, förenkla och effektivisera IT-verksamheterna hos koncernens alla kunder.

Time People Group drivs av engagemang och lösningsfokus så att kunderna kan ta vara på digitaliseringens möjligheter. Koncernen och dess bolag erbjuder tjänster som omfattar strategi, förändringsarbete, ledning av projekt och program, utveckling av system och metoder, till teståtaganden och förvaltning.

Time People Group har ansökt om notering av Bolagets aktie vid NGM Nordic MTF. Övrig information om noteringsprocessen kommer fortlöpande att anslås på Bolagets hemsida. Den av styrelsen planerade första handelsdagen infaller den 4 december 2017.

No backers yet!
No new updates

Teckna Emission

23.750.000 SEK


InvesteringsmålTeckningskurs -

Värdering -

Ställda garantier -

Minimiinvestering -