• The Sprinkle Revolution

ÖVERSIKT

Sprinkle kommer revolutionera hur vi uppträder och använder vår digitala närvaro, nu och i framtiden. Under Sprinkle´s flagg kommer du att kunna göra om din fastighet till Tokens, låna pengar till ett projekt, investera i aktier, betala med ett Sprinkle kort, hålla koll på din ekonomi och mycket mer.Vi kallar det för Fintech 2.0.
Tekniken har nu nått så långt att det är dags att för en revolution och Sprinkle kommer att vara först ut, eftersom vi räknar med ett stort intresse för vår verksamhet så satsar vi stort, Sprinkle kommer genom ett omvänt förvärv att noteras på världens kanske mest spännande lista – Frankfurtbörsen (FSE). Första handelsdagen på den tyska listan kommer äga rum redan om cirka 20 veckor.

”Vi har samlat våra verksamheter under samma flagg, som tillsammans utgör ett helt unikt finansiellt ekosystem” – Oliver Donovan, CEO

TRE STARKA SKÄL TILL ATT INVESTERA

  • Bli delägare i ett av världens förmodligen mest spännande bolag. Investeringsplattform, E- money institut och blockchainteknologi samlas tillsammans under Sprinkle och skapar helt unikt ekosystem.
  • En likvid investering – Aktien noteras genom ett omvänt förvärv på Frankfurts huvudlista under våren 2019. Alla avtal är signerade och det tyska bolaget JJ Auto AG som kommer byta namn till Sprinkle.
  • Rabatt jämfört med noteringskursen – Enligt anlitade investmentbanker kommer bolagets aktie att noteras till motsvarande 1:10 SEK/aktie. Denna emission på 0,60 SEK/aktie inbringar alltså en rabatt på cirka 45 % jämfört med den tilltänkta noteringskursen.

BAKGRUND & MOTIV TILL ÄGARSPRIDNINGEN

Tidigare har företagen bedrivits i separata olika bolagsledningar, men nu samlas alla bolagen under samma tak och operativt kommer de att styras genom Sprinkle Group. Det ger en tydligare riktning samt ger oss möjlighet att utnyttja storskalsfördelar och ett flertal synergier mellan dotterbolagen.

Rent arbetstekniskt finns det också enorma fördelar med att centralisera styrningen av företagen. Den finansiella verksamheten inom Sprinkle möjliggör att vi kan genomföra med tillståndspliktig verksamhet på både Raise Reach samt Blockhomes. Inlåningen i finansverksamheten ger oss en enorm flexibilitet när det kommer till finansiering av olika typer av investeringar.

Raise Reach crowdfunding plattform är ett av de absolut bästa fintechplattformarna som finns tillgängliga på marknaden idag. Två års teknisk utveckling har gjort att vi idag har närmast obegränsade möjligheter med denna. Blockhomes plattform kommer använda samma teknik som Raise Reach, på så vis får vi en plattform av världsklass, till en närmast obefintlig kostnad.

Sprinkle Groups verksamhet vilar på stadiga ben, som tillsammans fungerar som ett finansiellt ekosystem. Här nedan finner ni en kortfattat beskrivning för de tre olika verksamhetsgrenarna:

E-money institut

– Sprinkle AB har under vintern 2018/2019 erhållit tillstånd att hantera E-money. Verksamheten i Sprinkle Banco kommer bland annat bestå av in och utlåningsverksamhet samt utgivning av det egna kortet ”SprinkleCard”, där bolagets egen token Liber8 kommer kunna användas som betalningsmedel.

Fintechplattform

– Sprinkle AB är majoritetsägare i den etablerade investerings plattformen ”Raise Reach”. Plattformen har till dagens datum över 60 000 aktiva medlemmar. På plattformen finns en rad olika projekt som medlemmarna kan investera i. De två typiska kunderna hos Raise Reach idag är bolag som står inför en börsnotering och använder sig utav Raise Reach för sin nyemission. Den andra typkunden är fastighetsbolag som använder sig av crowdfunding för att resa kapital till ett bostadsprojekt. I båda fallen erhåller Raise Reach en procentuell kommission samt i många fall även aktier i bolaget.

Blockhomes

– Blockhomes är ett ekosystem inom blockchainteknologin. Plattformen som Blockhomes håller på och utvecklar möjliggör att kryptovalutor kan användas till investeringar ireellla tillgångar, så som exempelvis fastigheter. Genom partners ser Sprinkle Group till att plattformen har attraktiva objekt öppna för investeringar. Det kommer att utvecklas en egen token ”Liber8” som kommer kunna användas som betalmedel i Sprinkle Groups ekosystem. Liber8 kommer att ha ett bakomliggande värde i form av 20 % av aktierna i bolaget, som i sin tur har ett grundläggande värde i ett fastighetsbestånd, kontrollerad av Sprinkle AB. Med den här typen av säkrat värde i en kryptovaluta kommer extrema volatiliteter i värdet av Liber8 att motverkas. Detta möjliggör en värld av investeringsmöjligheter för vår token Liber8.

Sprinkle Media AB
Bolaget förvärvade under hösten 2017 Trader Invest Europé AB som under vintern 2018 bytte namn till Raire Media för att bli Sprinkle Media. Köpeskillingen var 10 MSEK och betalades i sin helhet med nyemitterade aktier i Raire Media. Syftet med förvärvet var att komma över ett anrikt bolag med finansiell marknadsföring i grunden och en omfattande kontaktlista till investerare liksom en etablerad webbtidning med mer än 50 000 prenumeranter, Aktiebladet.se.

Systemhus (publ) AB
Ett av intresseföretagen inom Sprinkle AB är Systemhus AB. Sprinkle bedriver ingen operativ verksamhet i bolaget, utan är passiva majoritetsägare. Systemhus AB (Publ) står inför en listning på Londonbörsen. Något som kommer höja substansvärdet i Sprinkle Group. Systemhus har en vision om att “alla ska bo” där fokus för verksamheten är att producera hyresrätter med attraktiv prissättning.
Utmaningen när det gäller att producera hyresrätter är att klara en produktionskostnad som möjliggör matchning av Boverkets långsiktiga investeringsstöd (SFS 2016:881).

Stokenize.io
Stokenize.io är en plattform som digitaliserar tillgångar på blockchain på ett kompatibelt sätt för alla typer av tillgångar i alla typer av jurisdiktioner.Vår plattform samlar både utgivare och investerare för att kunna komma ihop och optimera till skapande och handel med traditionella tillgångar i en digital värld.Vårt team

Styrelse och företrädare

Eduard Will

Styrelseordförande

Utbildad på University of Hamburg. Eduard har arbetat med fusioner, förvärv och direktinvesteringar; i Tyskland, England, Hong Kong, Kina, USA och Australien. Ansvarade för de första stora tyska förvärven i USA hos Morgan Guaranty Trust Company, samt lett internationella fusioner och förvärv för American Express, Amex Bank Ltd. Senare vd för Bank ofAmerica International Limited europeiska verksamheten med ansvar för fusioner och förvärv. Ordförande i Tsing Hua Universitys mjukvaruutvecklingsföretag och Peking lnfochina Information Technology Corporation. Rådgivare idag åt Emerson Radio Inc och South East Group, Hong Kong.

Oliver Donovan

VD, Sprinkle Group AB

Oliver Donovan har en utbildning i International Business and Marketing från University of Manchester. Han har arbetat på Barclay bank med ett rotationsprogram och på HSBC Investment Bank med fokus på FICC schweiziska institutionella, samt på ERA med ett forskningsprojekt för investmentbankkunder. Från 2008 var han vd åt Execuzen, därefter arbetade han i ledningsgruppen som CFO med affärs- och marknadsutveckling på Michael Page International. 2013 grundande han Wozedu, ett team med 15 anställda med arbetsområdena marknadsstrategi, personal och utveckling med tillväxt i initial beta UK-marknaden.

Peter Wittsten

Styrelseledamot

Peter har examen som civilingenjör och i ekonomi vid Lunds universitet. Han har arbetat med projektutveckling och verksamhet i Europa, USA och delar av Afrika. Han blev utnämnd till MD för det danska bolaget NCC 1980. Var direktör för Danica Ejendomme, då Danmarks största fastighetsinvesterare och sedan som MD för CB Richard Ellis, Danmark (största fastighetsrådgivaren i världen).

Anders Årling

Styrelseledamot

Utbildad i ekonomi på Stockholm Universitet och i management på Wharton business school. Var Head of Treasury & Trading Department påNordbanken US Group. Sedan finanschef åt Securumkoncernen och vd för Securum Treasury AB. Var Group Treasurer på Skanska samt vd på Skanska Financial Services AB och Skanska InfrastructureDevelopment AB. Nu konsult inom treasury management, företagsfinansiering och strukturella investeringar.

Thony Norelli

COO/Investor Relations

Visionären, med ett brinnande intresse för entreprenörskap inom samhällsutveckling och med en lång erfarenhet inom fastighetsprojektering och affärsutveckling innebär att han har en avgörande kunskap om branschen. Förutom rollen som delägare i Sprinkle Group arbetar han som COO.

Anastasios Kellidis

Styrelseledamot

Anastasios Kellidis har läst national- och företagsekonomi på Uppsala Universitet samt Sveriges Lantbruksuniversitet. Innan avslutad utbildning startade han upp ett bolag med inriktning i redovisning och ekonomisk rådgivning. Efter en kort period valde han att gå med i en större företagsgrupp och har sedan dess arbetat med frågor av ekonomisk och organisatorisk karaktär. Han arbetar idag med utveckling av olika verksamhetsprojekt.

Alexander Meyer

Styrelseledamot

Har sedan 2004 drivit egen advokatbyrå. Sedan 2007 specialicerat sig på industriell äganderätt och sedan 2008 har han som advokat arbetat med anställningsrätt. Han har stor erfarenhet av internationella affärsrättsliga mandat och projekt, Han har deltagit i internationella M & A-projekt och har en specialisering inom EDP, IT-plattformar. Har också tidigare arbetat som advokat det noterade bolaget NeuerMarkt och har varit produktchef för onlineprodukter.

Matthew Connelly

Styrelseledamot

En entreprenör ursprungligen från Chicago, USA med en mjukvaruutvecklings- och marknadsföringsbakgrund och har arbetat med digitalmarknadsföring i snart 20 år. I slutet av 2015 hittade Matthew blockchainteknikendär han undersökte IoT och upptäckte Ethereum-projektet. Kort därefter i januari 2016 utvecklade han sin första token på Ethereum- plattformen för teständamål och har sedan dess varit helt nedsänkt i olika tillämpningar av blockchainteknik.

Memorandum Webversion Swedish

2019-03-18

Filstorlek 6 Mb

Memorandum Webversion English

2019-03-18

Filstorlek 6 Mb

Memorandum Printversion Swedish

2019-03-18

Filstorlek 13 Mb

Memorandum Printversion English

2019-03-18

Filstorlek 13 Mb

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod 5 march -20 april
Emissionsbelopp 25 000 000 SEK
Antal aktier innan erbjudandet 508 100 000 st
Antal aktier i emissionen 41 666 667 st
Värdering 350 MSEK
Teckningskurs 0.60 SEK per aktie
Typ av underliggande aktier
Minsta antal att teckna 8 750 st
Courtage vid teckning Courtage utgår ej
Ställda garantier Huvudägare garanterar 30 %
Likviddag I enlighthet med utsänd avräkningsnota

Kommentarer

Lämna en kommentar

No backers yet!
No new updates

Teckna Emission

25.000.000 SEK


Investeringsmål9Antal investerare

28 Dagar kvar

Teckningskurs 0.60 SEK

Värdering 350 MSEK

Ställda garantier Huvudägare garanterar 30 %

Minimiinvestering 5.250 SEK