• Systemhus AB (publ)

 • Fastighetsbolaget som fokuserar på att alla ska bo, nyemission pågår!

Unfortunately this project hasn't been funded on time!ÖVERSIKT

Systemhus har beslutat att öppna en nyemission om maximalt 7 MSEK för att förverkliga expansionen i enlighet med bolagets investeringsmemorandum och presentationsmaterial. Emissionen riktar sig till befintliga aktieägare och allmänheten utan företräde för befintliga aktieägare.

Emissionen pågår fram till den 20 oktober och tilldelning sker löpande under emissionsperioden vilket innebär att emissionen kan stängas innan slutdatum.

 

Ladda ner investeringsmemorandum

 

Premie i förhållande till substansvärde

Systemhus substansvärde, överstiger den värdering som anges i stycket ”Erbjudandet i sammandrag” som enbart påvisar antalet befintliga aktier multiplicerat med emissionskursen. Substansvärdet i Systemhus är internt beräknat till ca 197 MSEK vilket utgör ett substansvärde per aktie om ca 2,16 SEK per aktie.

Emissionskursen på 1,15 SEK per aktie ger, sett till substansvärdet, en premie på ca 47 % för investerare i föreliggande emission.

 

*Uppdatering [2018-10-11 08:05]: Systemhus har förvärvat SGE Construction som omsätter 115 MSEK.

 

VARFÖR SKA MAN INVESTERA?

 • Ypperligt marknadsläge – Så lite som 2 % av marknadens fastighetsbolag har fokus på hyresrätter. Systemhus har goda förutsättningar att bli störst i landet på byggnation av hyresrätter.
 • Marknadsnotering – I enlighet med tidigare plan så planeras en marknadsnotering inom snar framtid på lämplig marknadsplats.
 • Låg emissionskurs – Tack vare en kraftig tillväxt under sommaren avseende nya byggnadsprojekt har substansvärdet ökat och överstiger vida emissionskursen, närmare bestämt 47 %, vilket bör skapa en bra hävstångseffekt vid marknadsnotering.

 

BOLAGET & MARKNADSANALYS

Hyresrätter

Utmaningen när det gäller att producera hyresrätter är att klara en produktionskostnad som möjliggör matchning av Boverkets långsiktiga investeringsstöd(SFS 2016:881).Generellt kan man säga att om produktionskostnad inklusive moms understiger 20 000 kronor per m2 BOA så erhåller byggherren det statliga stödet som är omfattande. Dessutom får man delvis i det fallet en ”statlig investering” vilket på ett positivt sätt ökar chansen att erhålla full finansiering. Systemhus har tidigt förutsett och anpassat planeringen av framtida byggnationer efter detta scenario och nyckeln är en modulär produktion. Det vill säga att arkitekterna likriktar bostäderna så att samma väggblock återkommer från enrummare till femrummare. Ett system bolaget kallar SH FEMTILLETT.

I 180 av Sveriges 290 kommuner är behovet akut och med den fortsatta befolkningsökningen har Boverket bedömt att hela Sverige kommer att behöva omkring 600 000 – 800 000 nya bostäder fram till 2030. Det är tal som vi inte upplevt sedan man i slutet av 1950-talet bestämde sig för att genomföra det så kallade ”miljonprogrammet” där 1 miljon lägenheter skulle byggas på 10 år, vilket även blev fallet.

Systemhus bedömer att en större del av produktionen framöver kan komma riktas mot hushåll där inkomsterna ligger under och runt medianinkomsten i stället för att som de senaste åren rikta sig mot hushåll med högre inkomster. Systemhus bedömer även att den så kallade instegslägenheten (första boendet för våra unga) kommer att bli ytterst efterfrågad och därför har bolaget tagit fram en produkt som passar i detta fall, yteffektiva och smarta ettor och tvåor, kallat SH FIRST.

Blockbyggnation

För att ytterligare förstärka de samarbeten som redan idag möjliggör produktion som klarar ekvationen beskriven ovan så har Systemhus inlett ett partnerskap med Mälardalens Husproduktion AB vilket resulterat i en väl fungerande husfabrik. Först ut är en rad beställda Attefallshus men samtidigt som denna produktion pågår har samarbetet redan idag resulterat i en produkt som kan börja produceras Q1 2019. I och med det kan Systemhus därmed starta upp ytterligare 2 projekt om vardera 50 lägenheter under Q2 2019.

Byggnation

Vi bygger hem och boendemiljöer där människor ska bo och trivas under lång tid – hyresrätten dominerar men även bostadsrätter produceras, i storstad som småstad. Vi är en modern samhällsbyggare med både ett miljö- och koldioxidminimerat tänk. Husen ska vara hållbara ur både ekologisk och ekonomisk synvinkel. En del av de bostadsområden som vi planerar har egen projektutvecklingsorganisation som uppdragsgivare men vi bygger också externt.

Tillväxt

Systemhus kommer under hösten att slå om från organisk till strategisk tillväxt och ett antal diskussioner med potenta fastighets och byggföretag pågår. Detta sätt att växa har vi sett ett antal bolag göra de senaste fem åren och Systemhus vill nu ta upp kampen med allvar. Utrymmet för stora företag inom hyresrättsproduktion är stort och Systemhus har som mål att redan 2019 bli ett av de 20 största företagen på den Svenska marknaden.

 

MOTIV TILL EMISSION

 1. Boverkets prognos är att Sverige behöver mellan 600 000 och 800 000 bostäder före 2030. Systemhus fokus är på den bostadsform som just nu har absolut störst efterfrågan i Sverige d v s nybyggnation av hyresrätter. För att kunna möta den rejäla ökningen av inkommande projekt behöver organisationen förstärkas. Ett flertal projekt i Mellansverige har startas och ett flertal kommuner har visat ett stort intresse. I linje med Systemhus vision är målet är att #allaskabo.
 2. Uppstart av ett nytt affärsområde: Systemhus har etablerat ett nytt affärsområde vid namn Crypto Properties. Verksamheten inom detta affärsområde kommer utifrån befintlig projektportfölj att vara exploatering och färdigställande av lämpliga fastigheter vilka hyrs ut till hostingföretag som bedriver datamining.
  Systemhus kommer att ansvara för om- och tillbyggnad likväl nybyggnation i förekommande fall, inkluderande förberedelse för distribution av erforderlig elektrisk kapacitet samt därtill hörande elektriska installationer i lokalerna. Ett samarbete med en ledande aktör i branschen har inletts.
 3. Systemhus har ingått samarbete och delägarskap med en svensk husproducent som enbart använder och bygger med svenskt material. Fabriken är belägen i Norra Uppland, Haga/ Harbo, Heby kommun. Här ges möjlighet att starta koldioxidreducerad blockproduktion av hus. Flera beställningar har redan gjorts och flera husmodeller ligger startklara för produktion.Vårt team

Styrelse och företrädare

Linus Söder

VD

Genom att driva en egen redovisningsbyrå i kombination med sin företagsrådgivning har han förvärvat en stor insikt i fastighetsmarknaden. Detta i god kombination med en god inblick i ekonomi och företagande gör Linus Söder till en naturlig företagsledare som i rollen som VD hos Systemhus har till uppgift ta bolaget till sina mål.

Thony Norelli

COO

I grunden utbildad elektriker i kombination med ett brinnande intresse för entreprenörskap inom samhällsutveckling och med en lång erfarenhet inom fastighetsprojektering och affärsutveckling innebär att han har en avgörande kunskap om branschen. Förutom rollen som delägare i Systemhus AB arbetar han som COO.

Peter Lilliehöök

Styrelseordförande

Utbildad i finansanalys vid IFL, kurser i ekonomi och juridik och 30 års erfarenhet från bank och finanssektorn. Större delen Peters karriär har varit inom aktiemarknaden bland aktiehandel, analys, förvaltning och företagsaffärer. Ansvarig för Corporate Finance på Spectra Fondkommission innan han startade egen konsultverksamhet. Antal aktier i Systemhus 200 000 st.

Peter Wittsten

Styrelseledamot

Examinerad civilingenjör och utbildad i ekonomi. Har under en lång karriär uppnått en bred erfarenhet av projektutveckling och verksamhet i Europa, USA och Afrika. Peter blev utnämnd till MD för det danska dotterbolaget NCC 1980, gick vidare som direktör för Danica Ejendomme och växlade sedan till MD för CB Richard Ellis, Danmark. Peter avslutade sin karriär som VD för en stor investerare och utvecklare av parkering.

Peter Hagerman

Styrelseledamot

Har 40-årserfarenhet från finanssektorn. Arbetade på Öhman FK som aktiemäklare under 14 år, därefter startade han ett mindre VP-bolag där Peter arbetade som VD. Efter försäljning av VP-bolaget startade han en Hedgefond med inriktning på OMX-terminer. Även utbildad godkänd revisor hos Fei. Arbetar idag som fristående konsult inom finansbranschen. Antal aktier i Systemhus 200 000 st.

No backers yet!
 • september 12, 2018 17:53

  Hej!

  Beatrice här och arbetar som affärsutvecklare på Systemhus. Om ni har några frågor eller funderingar så finns jag här för att svara på dem.

  Läs gärna mer om Systemhus och ta del av pressmeddelanden här,
  http://news.cision.com/systemhus-ab

  Vänliga hälsningar,
  Beatrice Udd

 • september 13, 2018 10:06

  Information!

  Om du vill investera med ditt företag eller åt ett företag. Ange bolagets depåkonto och bank, signera som vanligt med ditt bankID och skicka sedan ett mail till info@raisereach.com med företagets uppgifter så behandlas din teckning manuellt. Vi finns alltid tillgängliga per telefon vid frågor,
  +46704932096

  Allt gott,
  Andreas Sjöstedt

 • september 13, 2018 10:23

  Hej!
  Hur kommer det sig att styrelsen tillsammans bara innehar aktier för lite drygt 400 000 SEK? Tror de inte på bolaget och dess framtid?
  Vill även minnas att man som ägare i Raire Invest skulle tilldelas aktier i Systemhus. Vad var villkoren härför och när sker tilldelning?
  Med vänliga hälsningar
  Pelle Lundahl

  • september 13, 2018 17:56

   Hej Pelle,
   Tack för din fråga!
   Styrelseledamöternas aktieinnehav i Systemhus är inte en indikation på hur mycket de tror på företaget. De kommer dessutom att öka sitt privata ägande i Systemhus och det hänger samman med din nästa fråga om utdelning.
   RAIRE Invest släppte under dagen en pressrelease angående utdelningen i Systemhus, du kan läsa hela den förklarande texten om saken på denna länk, pressmeddelande.
   Ha en trevlig kväll!
   Beatrice Udd

 • oktober 13, 2018 23:29

  Är det ok med iskdepå?
  Mvh Andreas

  • oktober 17, 2018 12:40

   Hej Andreas,
   Med anledning av att Systemhus är onoterat så går det inte att placera aktier i en ISK. Men så snart Systemhus är noterat kommer du att kunna flytta ditt innehav från ditt AF-konto till din ISK. För fler frågor gällande det så rekommenderar jag att du tar kontakt med din bank. Tack för din fråga!
   Vänligen,
   Beatrice

 • oktober 18, 2018 10:49

  Marknadsnotering – I enlighet med tidigare plan så planeras en marknadsnotering inom snar framtid på lämplig marknadsplats.
  vet företaget ungefär när? i år ?

  • oktober 18, 2018 11:56

   Hej David,

   Förhandlingar pågår med ett antal marknadsplatser om notering. Det är inte sannolikt att Systemhus hinner göra en notering innan årsskiftet, men troligen tidigt 2019. Tack för din fråga!

   Vänligen,
   Beatrice

 • oktober 20, 2018 22:39

  Jag upplever det som ytterst omodernt att Systemhus ledning inte innehåller en enda kvinna. Har verkligen valberedningen ansträngt sig att hitta lämplig kvinnlig kompetens? Byggbranschen kanske betraktas som en “manlig” sfär, men rätt kvinna skulle säkerligen kunna tillföra nya, friska synpunkter.

  Vänliga hälsningar

  Martin Ström

  • oktober 21, 2018 10:38

   Hej Martin,
   Tack för din synpunkt!
   Det är som du säger mycket traditionellt manligt inom byggbranschen och du har lika rätt i att det alldeles säkert skulle kunna tillföra andra friska vindar och nya vinklar. Valberedningen har nog gjort sitt men det är kivigt att få in intresseanmälningar till byggföretag från kvinnor. Letandet fortsätter.
   Vill dock tillägga att även om det saknas kvinnor fn bland företrädarna så kommer det allt mer kvinnor i Systemhus mer operativa ledning, projektutvecklare m.fl roller.
   Vänliga hälsningar,
   Beatrice Udd

 • november 23, 2019 22:52

  Vad kan vi investerare förvänta oss, börsnotering eller fullständigt fiasko och därmed fattig

Teckna Emission

7.000.000 SEK


InvesteringsmålTeckningskurs 1.15

Värdering 104,7 MSEK

Ställda garantier 50 %

Minimiinvestering 5.750 SEK