Real Holding i Sverige AB (publ)

  • Real Holding i Sverige AB (publ)

Yay! This project has been successfully funded!

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

Unit

Varje unit består av åtta (8) aktier av serie B samt fyra (4) teckningsoptioner TO 1.

Teckningskurs

Teckningskursen är 4,00 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per B-aktie om 0,50 kr. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Inget courtage kommer att tas ut.

Offers

Memorandum

2017-11-20

File size 36.8 Kb

Teaser

2017-11-20

File size 1.75 Mb

Teckningssedel

2017-11-20

File size 5.29 Mb

Investment Offer

Likviddag Enligt avräkningsnota
Period 2017-11-20 - 2017-12-10
Avstämningsdag
Lista NGM Nordic MTF
Värdering
Emissionsbelopp
Teckningskurs 4.00 kr
Minsta antal att teckna 500
Typ av underliggande Units
Max. antal emitterade i emissionen 0

Kommentarer

No backers yet!
No new updates