• RAIRE Invest AB (publ)

 • Next generation

Unfortunately this project hasn't been funded on time!

RAIRE Invest – En avkastningsmaskin

Vi är nytänkande på många sätt. Att göra en stelbent bransch mer anpassad för den moderna människan med digitalisering, fin-tech och innovativa marknadsföringstekniker är en del av nytänkandet men inte det som utmärker oss mest.

Ledningen och grundarna av RAIRE Invest har länge närt en vision om att inget företag, oavsett hur framgångsrikt det är finansiellt, är starkare än sina aktieägare. Aktieägarna utgör grunden för ett företags existens. Ledning och styrelse är verktyg för att förverkliga aktieägarnas intressen. Det kan låta väldigt fundamentalt och det är det också men faktum är att i den publika miljön kommer det här förhållandet sällan

fram, det vill vi ändra på! Vi jobbar kontinuerligt med företag som är i någon form av förädlingsprocess. I nästan alla fall ingår kapitalanskaffning och marknadsnotering i våra klienters uppdrag, med andra ord, våra klienters aktier kommer inom kort att bli likvida. Vi tar nästan uteslutande betalt av våra klienter genom en kombination av kontant betalning och ägande. Det innebär att RAIRE Invest bygger upp en portfölj av likvida aktier samtidigt som vi får in kapital till den löpande verksamheten. Vi ser ingen som helst anledning att vi ska sitta kvar på den portföljen som rätteligen tillhör aktieägarna, utan dela ut så fort som möjligt.

Vilka effekter kan vi räkna med att strategin får för aktien och bolaget?

 1. Risken i investeringen minskar avsevärt eftersom den löpande avkastningen är likvid.
 2. Aktien kommer i högre utsträckning att ses om en utdelningsaktie snarare än en börsraket.
 3. Aktiekursen kommer att vara beroende av bolagets förmåga att genomföra utdelningar.

 

Vilken resa 2017 blev!

Bolaget förvärvades av huvudägaren som ett tomt skal utan verksamhet men med registrering av aktierna hos Euroclear och med ett trettiotal befintliga aktieägare. Efter en tid som biverksamhet i huvudägares firma så växte verksamheten och Raise Reach bolagiserades, projektet förvärvades av projektägare och grundare och firman ändrades till RAIRE Invest AB (publ).

Därefter påbörjades en aktiespridningsaktivitet enbart genom egna kanaler och inför pre-IPO. Genom aktiviteten har antalet aktieägare ökat från ca 30 kvalificerade aktieägare till ca 150, vilket bolagets ledning tycker påvisar ett stort intresse för RAIRE Invest som bolag och dess affärsmodell.

 

Kommunikation och transparens – Nyckeln till framgång

Vi kan inte nog påtala vikten av kommunikation och transparens i ett lyckosamt företag. Av den anledningen lägger RAIRE Invest mycket energi på det området. Vi har ypperliga kommunikationskanaler och använder dom frekvent. Kommunikationen är viktig för såväl aktieägare som samarbetspartners och klienter.
Affärer skapas genom kommunikation. Förtroende skapas genom kommunikation. Visionen för RAIRE Invest är att vi alltid gör det vi sagt att vi ska göra! Att sätta en strategi och kommunicera den löpande till intressenter som aktieägare, samarbetspartners, klienter och övriga intressenter. Skapa engagemang är ett ledord inom organisationen.

5 starka skäl att investera i RAIRE Invest AB (publ)

 • Bli delägare i Sveriges snabbast växande investeringsnätverk
 • Få tillgång till löpande aktieutdelningar i spännande bolag på väg till börsen
 • Planerad marknadsnotering 2018
 • Prognostiserat positivt resultat redan innevarande år
 • Få investeringserbjudanden långt innan allmänheten

 

Vägen framåt!

Strategin är satt. Ledning och organisation är överens om hur det ska gå till, det är bara att följa den inslagna vägen och klättra över de hinder som uppstår, hinder dyker alltid upp.
2018 har börjat minst lika bra som 2017 slutade. Alla de insatser som gjorts både finansiellt och personellt börjar bära frukt. Organisationer och företag i branschen kontaktar oss i stället för tvärtom. Det ger ringar på vattnet och hela organisationen känner ett mycket bra momentum!

 

Verksamhetsbeskrivning

RAIRE Invest verksamhet är indelad i tre verksamhetsgrenar. Konsultation B2B, projektutveckling och förvaltning.
Bolagets affärsidé är att assistera mogna företag i förberedelserna och genomförandet av en exitprocess. De krav som ställs på klienten är att bolaget ska ha en tydlig exitplan som ligger inom maximalt 12 månader, bolaget ska också vara tillräckligt finansierat för att utan svårigheter kunna bära kostnader i samband med exitplanen. Den absolut vanligaste exitplanen är en egen marknadsnotering men kan i vissa fall också vara att sälja sin rörelse till ett redan noterat bolag med betalning i likvida aktier.
RAIRE Invest konsulttjänster beskrivs mer noggrant i beskrivningen av affärsområdet.

Bolaget har sin utgångspunkt i Stockholm men har medarbetare och samarbetspartners över hela världen som London, Baltikum, Ukraina, USA och Indien. Bolagsledning och huvudprojektledare sitter i Stockholm.

RAIRE Invest samarbetar med en mängd av företag i verksamheten, som exempelvis mediabolag för marknadsföring, marknadsplatserna för förberedelse av notering eller emissionsinstitut för hantering av administration vid kapitalanskaffning för klient. RAIRE Invest har inga exklusiva samarbetsavtal med någon samarbetspartner utan väljer själv vilket samarbete som passar bäst för respektive klient.

En stor tillgång för bolaget är den kraftigt växande medlemsbasen registrerad på websidan www.raisereach.com samt prenumeranter på webbtidningen www.aktiebladet.se och följare på Facebook under sidnamnet Raise Reach. Medlemskapen är helt kostnadsfria och innebär inga åtaganden. Medlemskapet går ut på att man får inloggning till ”Members Area” som är utformat som ett dashboard med nyhetsflöde, projektpresentationer och aktuella erbjudanden.

Medlemsbasen har byggts upp under ett knappt års tid och tendensen är att den ökar exponentiellt vilket är fullt naturligt då det finns ett inbyggt referensprogram i systemet tillsammans med det faktum att publikationerna rankar allt bättre i sökmotorer.

Bolaget är extremt klienttrogna och ser till att vid varje tillfälle ge medlemmarna möjlighet att ta del av investeringserbjudanden innan allmänheten eller riskkapitalisterna.

Medlemssidan av rörelsen fungerar ganska liknande crowdfunding med den skillnaden att alla erbjudanden kommer från företag med snar exitplan och medlemmarna tar därför inte så stor risk att fastna med sitt ägande.

 

RAIRE Invest bedriver i dagsläget inte tillståndspliktig verksamhet som värdepappersbolag utan verkar istället som brygga mellan klienten och exempelvis emissionsinstitut. Det finns inom bolaget en plan om att ansöka om tillstånd som värdepappersbolag men inte detaljerad, budgeterad eller tidsbestämd.

No backers yet!
 • april 7, 2018 14:16

  Vid frågor så går det bra att ställa dem här alternativt i gruppen på Facebook “Aktiebladet – Onoterat & Noterat” , se länk: https://www.facebook.com/groups/aktiebladet/

 • april 25, 2018 11:48

  RAIRE Invest delar ut innehavet i Systemhus AB till aktieägarna, se artikeln här

  https://aktiebladet.se/miljonregn-over-aktieagarna-i-raire-invest/

 • augusti 30, 2018 15:01

  Hej. Dom aktier jag tecknade mig för i Raire Invest har nu dykt upp på mitt depåkonto under namnet Akvendia. Vad betyder det?
  Gunnar.

  • september 5, 2018 10:54

   Hej,
   En del banker har kvar det gamla namnet i sina register. Vi på Raise Reach ringer runt för fullt till bankerna för att få dom att uppdatera detta.
   Mvh Mattias

Teckna Emission

4.100.000 SEK


InvesteringsmålTeckningskurs 0,41

Värdering ca 82 MSEK

Ställda garantier 60 %

Minimiinvestering 4.100 SEK