• Prime Assets

  • 10 % årlig ränta med löptiden 6-12 månader

Avkastning på 19% och gratis Token!

Raise Reach är stolt över att kunna meddela att det har säkrat en mycket unik och lönsam ränteprodukt knuten till inkommande fakturor som ska betalas under de närmaste två åren. Den bästa nyheten är att du kan delta i den här affären under en begränsad tid med mycket bra vinst med liten risk.

Vårt bolag har i vår besittning framtida fakturor om miljontals euro som kommer att betalas av en av de största utvecklingsbolagen i Europa

De erbjuder övertagande av investeringen just nu med en garanterad avkastning om 19% de närmaste 24 månaderna!
De fakturor som avses gäller markinköp för utveckling av industriparker, vilka är stora affärer just nu i Polen.

Återigen tiden är begränsad och erbjudandet gäller bara för de första 200 investerarna, så hoppa på nu – vi ser fram emot att arbeta tillsammans!
Må framgång vara med dig alltid!

No backers yet!
No new updates

Reservera andelar

9.200.000 SEK


Investeringsmål0 %Finansierat

Investeringsslag Lån

Löptid 24 mån

Årlig ränta 10 %

Minimiinvestering 10.000 SEK