FrontOffice Nordic AB (publ)

  • FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice tillhandahåller en helhetsservice till företag med tillfälliga finansiella problem med ett fokus på företagsrekonstruktioner. Modellen innefattar rådgivning inom områden såsom entreprenörskap, ekonomistyrning, juridik, marknadsföring och försäljning. FrontOffice har utvecklat en teknisk plattform som identifierar potentiella klienter på ett tidigt stadium. Tidig identifikation i kombination med en allsidig rådgivning har varit nyckelfaktorer till att 65 % av FrontOffice företagsrekonstruktioner har varit framgångsrika, vilket inneburit att 82 företag och 1 018 jobb har räddats på tre år. Den operativa verksamheten bedrivs i första hand genom dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion AB.

Offers

Memorandum

2018-03-01

File size 3.04 Mb

Teaser

2018-03-01

File size 1.43 Mb

Teckningssedel

2018-03-01

File size 62.8 Kb

Investment Offer

Likviddag Enligt avräkningsnota
Period 2018-03-01 - 2018-03-09
Avstämningsdag
Lista NGM Nordic MTF
Värdering 38,8 Mkr
Emissionsbelopp 10,0 Mkr
Teckningskurs 2.54 kr
Minsta antal att teckna 1
Typ av underliggande Aktier
Max. antal emitterade i emissionen 7086613

Kommentarer

No backers yet!
No new updates