• FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice tillhandahåller en helhetsservice till företag med tillfälliga finansiella problem med ett fokus på företagsrekonstruktioner. Modellen innefattar rådgivning inom områden såsom entreprenörskap, ekonomistyrning, juridik, marknadsföring och försäljning. FrontOffice har utvecklat en teknisk plattform som identifierar potentiella klienter på ett tidigt stadium. Tidig identifikation i kombination med en allsidig rådgivning har varit nyckelfaktorer till att 65 % av FrontOffice företagsrekonstruktioner har varit framgångsrika, vilket inneburit att 82 företag och 1 018 jobb har räddats på tre år. Den operativa verksamheten bedrivs i första hand genom dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion AB.

No backers yet!
No new updates

Teckna Emission

10.000.000 SEK


Investeringsmål0Antal investerare

71 Dagar kvar

Teckningskurs -

Värdering -

Ställda garantier -

Minimiinvestering -