• Eyeonid Group AB (publ)

Unfortunately this project hasn't been funded on time!

En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) uniträtt. 65 uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, varvid varje unit består av tre (3) aktier á 10,50 kronor per aktie samt två (2) teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 15 kronor per aktie under en teckningsperiod vilken inleds ca 12 månader efter att erbjudande om teckning enligt denna företrädesemission löpt ut. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Idag finns det väldigt mycket känslig personlig digital information, såsom kreditkort, inloggningsuppgifter, personnummer och annan information. Idén bakom Eyeonid bygger på en notifieringstjänst som varnar användare när den finner att känslig information finns tillgänglig för fel nätverk.

Bara i Sverige har antalet kortbedrägerier ökat med hela 100% under första kvartalet 2016 jämfört med föregående år. Trenden talar sitt tydliga språk – Eyeonid har utvecklat en egen avancerad komplex teknisk plattform för att skanna av, värdera, selektera och matcha känslig information mot information vi bevakar för våra kunder. När Eyeonid får en träff, varnas kunden med SMS eller e-post, så att den får en möjlighet att kunna ändra de uppgifterna som finns tillgängliga på nätet för att förebygga att skada ska ske.

Eyeonid verkar på en global marknad och har därför valt att ta bolaget till börsen. Det ger en transparens och trovärdighet och insyn i bolaget – Dessutom underlättar det för framtida kapitalanskaffningar. Idag är de allra flesta ID-skyddstjänster som finns på nätet reaktiva. Eyeonid har byggt en proaktiv tjänst, och efter att ha varit ute och pratat med flera av dessa företag så kan vi konstatera att intresset är enormt. Eyeonid bjuder nu in allmänheten att teckna aktier i Eyeonid för att vara med på en spännande resa framöver. Välkommen!

No backers yet!
No new updates

Teckna Emission

23.400.000 SEK


InvesteringsmålTeckningskurs -

Värdering -

Ställda garantier -

Minimiinvestering -