• Eco Energy World

  • Anmälan om förvärv av aktier i en av pionjärerna inom Solenergi

Unfortunately this project hasn't been funded on time!

ÖVERSIKT

Eco Energy World är en av pionjärerna inom storskalig solenergi, som de senaste åren har varit väldigt lönsamma. Bolaget grundades 2008 och har en stark balansräkning med ett Eget Kapital om ca 220 mkr (22 MEuro) och likvida medel om ca 110 mkr (11 MEuro).

Solenergi är en evig energikälla och den mest klimatvänliga energikällan. Idag är solenergi billigare än kol i Tyskland, Australinen, USA, Spanien och Italien. Redan 2021 kommer solenergi vara billigare än kol i Mexiko, Kina, Indien, Brasilien och Storbritannien.

Httills har Eco Energy World fokuserat på att utveckla större solcellsparker.och sålt dessa till institutionella investerare. Från och med i år, 2019, avser bolaget att även äga (deläga till 50%) vissa solcellsparker och därigenom kapitalisera på den energi som produceras och säljs. Detta innebär en kraftig tillväxt och ger jämnare intäktsströmmar framåt.

Eco Energy World bygger stora solcellsparker. Sveriges största solcellspark ger ca 5 MWh energi medan Eco Energy World utvecklar och uppför solcellsparker på 50-200 MWh. Den senaste i Australien är på 130 MWh och försörjer ca 80-90 000 bostäder med energi. Hittills har Eco Energy World levererat anläggningar som producerar totalt ca 1 500 MWh per år.

VARFÖR SKA MAN INVESTERA?

  • Bli delägare en av pionjärerna inom Solenergi – Teamet bakom Eco Energy World har utvecklat solcellsparker sedan 2008 och har ett väl upparbetat kontaktnät inom Solcellsenergi. De har sålt anläggningar till några av världens största institutionella investerare vilka ställer extremt höga krav på alla processer.
  • Likviditet – Aktien noteras på Londonbörsens huvudlista under sommaren 2019 – För att lista bolagets aktie på Londonbörsens huvudlista krävs att 25 % av aktierna ägs av utomstående aktieägare.
  • Rabatt jämfört med noteringskursen – Enligt anlitade investmentbanker kommer bolagets aktie att noteras till 1,6-2 Euro/aktie. Detta erbjudande är för 1,35 Euro/aktie vilket ger en rabatt om 15-30 % jämfört med noteringskursen.
  • Substans – Stark balansräkning med ett Eget Kapital på ca 220 Mkr (22 MEuro).

BAKRUND & MOTIV TILL ÄGARSPRIDNINGEN

EEW har mer än 10 års erfarenhet och är idag en av de större oberoende aktörerna inom Solcellsparker. Ledningen har varit intakt sedan 2010. Anledningen till denna ägarspridning är att det måste finnas fler aktieägare för att kunna gå in på Londonbörsen (minst 25% ska vara spritt på andra ägare). Planering för notering är under sommaren 2019 så inom en snar framtid är aktierna från denna ägarspridning likvida.

Grundaren bakom EEWEEW grundades av Svante Kumlin. Svante har över 35 års bred global entreprenörs erfarenhet i att forma och investera i miljöfokuserade och hi-tech bolag. Solenergi har en bred framtid, det är något som världen måste satsa på, bilden nedan visar Europa var det skulle vara allra bäst med en solpark.

Som det syns här ovan så är möjligheten stor för just solenergi i de södra och mittersta områden av Europa. Följande bild visar hur många MW som är redan utvecklat och klart, samt hur mycket som ligger kommande.

SENASTE TIDEN

I mitten av november så informerade EEW att de nyligen har sålt projekt motsvarande 54 MW i Australien

Sedan under December månad så informerades det att EEW hade nyligen färdigställt och sålt en stor solpark som kan generera 130 MW. Denna solpark finns i Queensland, Australien. EEW räknar med att de kommer kunna färdigställa de resterande projekten i Australien som motsvarar 900 MW inom en snar framtid.

“EEW has developed 1,200 MW of Solar Projects the last 10 years and weareoneof the leading independent players in ourindustry. We plan to develop an additional 2,400 MW of solar powerprojects as well as another 500 MW for own operation by 2023.” – Svante

Resultat från 2018

Bolagets omsättning uppgick för 2018 11,7 MEuro och resultatet till ca 7 MEuro.

Framåt

Vi har beräknat att de första delägda IPP anläggningarna kommer i drift 2019. Avtal är tecknat för anläggning där vi deläger 50 %. Det som kan försena detta något är regulatoriska frågor som är relaterade till europeiska myndigheter.

Hur ser ni på budgeten för 2019 och 2020?

Vi ser dessa budgetar som väldigt konservativa. Det enda vi idag kan se som kan påverka negativt är ev. försening pga myndighetsfrågor ang. vårt första IPP projekt där avtal redan är tecknat. Genom att bli publika tror vi oss också kunna växa än fortare vilket inte är inräknat i budget.

För mer information om denna intervju finns här.

No backers yet!
No new updates

Teckna Emission

1.350.000 €


InvesteringsmålTeckningskurs 1.35 EUR

Värdering 135 MEUR

Ställda garantier -

Minimiinvestering 13.500 SEK