• Eco Energy World

  • Anmälan om förvärv av aktier i en av pionjärerna inom Solenergi

ÖVERSIKT

Eco Energy World är en av pionjärerna inom storskalig solenergi, som är de senaste åren har varit väldigt lönsamma. Bolaget grundades 2008 och har en stark balansräkning med ett Eget Kapital om ca 220 mkr (22 MEuro) och likvida medel om ca 110 mkr (11 MEuro).

Solenergi är en evig energikälla och den mest klimatvänliga energikällan. Hittills har Eco Energy World fokuserat på att utveckla jordbruksmark till industrimark för att upprätta större solcellsparker. Från och med i år, 2019, avser bolaget att även deläga vissa solcellsparker och därigenom kapitalisera på den energi som produceras och säljs. Detta innebär en kraftig tillväxt och ger jämnare intäktsströmmar framåt.

Eco Energy World bygger stora solcellsparker. Sveriges största solcellspark ger ca 5 MWh energi medan Eco Energy World utvecklar och uppför solcellsparker på 50-200 MWh. Den senaste i Australien är på 130 MWh och försörjer ca 80-90 000 bostäder med energi. Hittills har Eco Energy World levererat anläggningar som producerar totalt ca 1 500 MWh per år. 

VARFÖR SKA MAN INVESTERA?

  • Bli delägare en av pionjärerna inom Solenergi – Teamet bakom Eco Energy World har utvecklat solcellsparker sedan 2008 och har ett väl upparbetat kontaktnät inom Solcellsenergi. De har sålt anläggningar till några av världens största institutionella investerare vilka ställer extremt höga krav på alla processer.
  • Likviditet – Aktien noteras på Londonbörsens huvudlista under sommaren 2019 – För att lista bolagets aktie på Londonbörsens huvudlista krävs att 25 % av aktierna ägs av utomstående aktieägare.
  • Rabatt jämfört med noteringskursen – Enligt anlitade investmentbanker kommer bolagets aktie att noteras till 1,6-2 Euro/aktie. Detta erbjudande är för 1,35 Euro/aktie vilket ger en rabatt om 15-30 % jämfört med noteringskursen.
  • Substans – Stark balansräkning med ett Eget Kapital på ca 220 Mkr (22 MEuro).

BAKRUND & MOTIV TILL ÄGARSPRIDNINGEN

EEW har funnits på marknaden under en lång tid och är ledande inom solenergi. Samma styrelse och vd har suttit sedan starten, 2008. Anledningen till denna ägarspridning är att det måste finnas fler aktieägare för att kunna gå in på Londons huvudbörs på ett smidigt sett. Planering för notering är under Q2 2019 så inom en snar framtid är aktierna från denna ägarspridning likvida.

Grundaren bakom EEWEEW grundades av Svante Kumlin. Svante har över 35 års bred global entreprenörs erfarenhet i att forma och investera i miljöfokuserade och hi-tech bolag. Han har varit inblandad i att handla allt möjligt, från förnödenheter till teknologi till fastigheter med mera. Det var först 2007 som han blev involverad inom solenergi och tack vare alla hans tidigare erfarenheter skapades då Eco Energy World år 2008.

Nu har Svante lett bolaget långt under de senaste 11 åren och genom denna ägarspridning kan han fortsätta att leda bolaget vidare för att uppnå målen som de har satt för sig själva.

Solenergi har en bred framtid, det är något som världen måste satsa på, bilden nedan visar Europa var det skulle vara allra bäst med en solpark.

Som det syns här ovan så är möjligheten stor för just solenergi i de södra och mittersta områden av Europa. Följande bild visar hur många MW som är redan utvecklat och klart, samt hur mycket som ligger kommande.

SENASTE TIDEN

I mitten av november så informerade EEW att de nyligen har sålt projekt motsvarande 54 MW i Australien

Sedan under December månad så informerades det att EEW hade nyligen färdigställt och sålt en stor solpark som kan generera 130 MW. Denna solpark finns i Queensland, Australien. EEW räknar med att de kommer kunna färdigställa de resterande projekten i Australien som motsvarar 900 MW inom en snar framtid.

EEW has developed 1,200 MW of Solar Projects the last 10 years and we are one of the leading independent players in our industry. We plan to develop an additional 2,400 MW of solar power projects as well as another 500 MW for own operation by 2023.” – Svante

Resultat från 2018

I fliken dokument hittar ni prognos/affärsplan för EEW 2018 och framåt. Denna prognosen gjordes i början av 2018 så därför har vi fått svar på ett par frågor från bolaget:

Hur blev 2018?

Vi förväntar oss inte att 2018 slutgiltiga utfall avviker från det som kommunicerats i Affärsplanen

Prognosen för 2019 visar på förväntade intäkter om ca 8,9 MEuro från IPP, varifrån kommer den prognosen?

Vi har beräknat att de första delägda IPP anläggningarna kommer i drift 2019. Avtal är tecknat för anläggning där vi deläger 50 %. Det som kan försena detta något är regulatoriska frågor som är relaterade till europeiska myndigheter. Om försening uppstår bedömer vi det som längst till våren 2019.

Affärsplanen visar på utdelning om 6,9 MEuro för 2019, stämmer det?

Estimerad utdelning bygger mycket på att vår första delägda IPP anläggning är i drift enligt plan. Om den försenas kommer utdelningen bli lägre. Vi beräknar ha årliga utdelningar om ca 3-4 % av ”corporate value” per år.

Hur ser ni på budgeten för 2019 och 2020?
Vi ser dessa budgetar som väldigt konservativa. Det enda vi idag kan se som kan påverka negativt är ev. försening pga myndighetsfrågor ang. vårt första IPP projekt där avtal redan är tecknat. Genom att bli publika tror vi oss också kunna växa än fortare vilket inte är inräknat i budgets.

För mer information om denna intervju finns här.

Investeringserbjudande

2019-01-22

Filstorlek 0.8 MB

Företagsplan

2019-01-22

Filstorlek 2.0 MB

Pressmeddelande Nov 12, 2018

2019-01-22

Filstorlek 0.3 MB

Frågor EEW

2019-01-22

Filstorlek 2.8 Mb

Erbjudandet i sammandrag

Period 2019-01-22 till 2019-02-22
Erbjudet belopp 1 350 000 EUR
Antal aktier i erbjudandet 1 000 000 st
Värdering 135 MEUR
Teckningskurs 1.35 EUR
Typ av underliggande Aktier
Minsta antal att teckna 1 000 st
Likviddag I enlighet med utsänd avräkningsnota

Kommentarer

Lämna en kommentar

No backers yet!
No new updates

Teckna Emission

1.350.000 €


Investeringsmål1Antal investerare

2 Dagar kvar

Teckningskurs 1.35 EUR

Värdering 135 MEUR

Ställda garantier -

Minimiinvestering 13.500 SEK