• Cindrigo

Unfortunately this project hasn't been funded on time!

Översikt

CINDRIGO är ett företag inom förnyelsebar energi byggt på lång historisk svensk förnybar energikompetens och erfarenhet av ”WTE/Waste to Energy” teknologi. Bolaget har lång tradition av att ge kunderna högkvalitativa energifaciliteter, som ligger i framkant med fokus på prestanda, tillgänglighet och utsläppsnivå. Cindrigo är en Energiutvecklare och oberoende kraftproducent (IPP) med ursprung från 1950-talet med styrkor som:

 • Starkt samarbete med ledande internationell EPC partner, China Energy.
 • Bygger på ingenjörskompetens från den ledande välbeprövade svenska tekniken inom WTE.

Efterfrågan på förnybar energi fortsätter att öka, speciellt på tillväxtmarknaderna. CINDRIGO uppfyller det ökade energibehovet samtidigt som miljön förbättras genom:

 • Minskade utsläpp
 • Stöd för att lösa avfallsproblemet
 • Skapar jobb och energiproduktion

CINDRIGO har ambition att växa både i Ukraina och andra geografiska marknader.

VARFÖR SKA MAN INVESTERA?

 • Efterfrågan på energi ökar, behovet av förnybar energi fortsätter att öka, och mer på tillväxtmarknaderna
 • Utmaning för korrekt bortskaffande av hushållsavfall och förbud mot deponier
 • CINDRIGO möter ökad efterfrågan på energi samtidigt som utsläppet minskas och problemen med avfallet lindras
 • Bli delägare i en utvecklad teknik att ta hand som vårt största moderna problem som är sopor.
 • CINDRIGO har en stark position för expansion i Ukraina, stöttade av starka partners med finansieringen säkrad.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL ÄGARSPRIDNING

 • Bolaget planerar en börsnotering i USA under kvartal 2-3 2019
 • Ett antal aktier finns tillgängliga att förvärva för 40 kr/aktie, nu före notering, vilket bedöms vara en stor rabatt inför den förväntade noteringen. Se oberoende bifogade bolagsanlays i dokumentfliken.
 • Starkt stöd med långsiktiga överenskommelser i Ukraina om projekten inklusive statsgarantin från Ukraina.
 • Bolaget har projektfinansieringen säkerställd genom starka internationella partners exempelvis China Energy, EXIM Bank mfl.
 • Bolagets löpade verksamhetslikviditet är säkerställd av största ägaren Danir AB med upp till ytterligare 3 MUSD på aktiekurs 6 USD/aktie.

Den största ägaren är Danir AB som ägs av entreprenören Dan Olofsson.

 • Har ingått avtal att köpa aktier på 6 USD för 3 MUSD vid noteringen.
 • Ägare av bland annat Epsilon, Sigma, Teleca.
 • Äger i dagsläget cirka 34% av CINDRIGO.

No backers yet!
 • mars 21, 2019 15:46

  Får meddelande om “page not found” när jag förösker öppna dokumentet.

  • mars 21, 2019 18:11

   Prova nu, åtgärdat. Tack för kommentaren.

 • april 11, 2019 20:46

  Vad är bolagsvärderingen vid 40kr. Kan hitta det

 • november 18, 2019 13:49

  Hur går det med börsintroduktionen i USA?

  • november 20, 2019 17:33

   Hje, vi kollar det och återkommer.

Teckna Emission

12.000.000 SEK


InvesteringsmålTeckningskurs 40 SEK

Värdering Se oberoende bolagsanalys under Dokument

Ställda garantier -

Minimiinvestering 10.000 SEK