Miljonregn över aktieägarna i RAIRE Invest

25
apr

Miljonregn över aktieägarna i RAIRE Invest

RAIRE Invest publicerade under onsdagsförmiddagen ett pressmeddelande angående utdelning av aktier i Systemhus AB (publ) till aktieägarna. Totalt handlar det om drygt 12 % av aktierna i Systemhus, värderat till 10,5 MSEK enligt senaste emissionskurs. Aktierna ska fördelas pro-rata till aktieägarna i RAIRE Invest.

Avstämningsdag för utdelningen är bestämt till den 8 juni i år, vilket innebär att även de som investerar i den pågående nyemissionen kommer att få tilldelning.

Aktiebladet ställde några frågor till Mattias Ahlberg, ansvarig för Investor Relations i RAIRE Invest:

Vilka är dina reaktioner på beslutet?

Glädjande, vi följer den IR-strategi som styrelse och ledningsgrupp har utarbetat under hösten 2017. Just detta är ju något vi trycker hårt på i investeringsmemorandumet för pågående nyemission. Så det är ju extra kul att vi gör det vi säger att vi ska göra, det är viktigt för förtroendet från gamla och nya aktieägare.

Vad kommer beslutet att innebära för pågående nyemission?

Kampanjen har fått ett stort intresse från första dagen och har exponerats i de flesta stora kanaler för tidiga investeringar, beslutet borde rimligtvis öka intresset ytterligare. Som IR-ansvarig är det naturligtvis tacksamt att ett beslut som premierar även nya aktieägare kommer mitt under emissionen.

Kommer emissionen att påverkas på andra sätt av beslutet?

Nej, jag har inte fått några indikationer från styrelsen på det. Det är ju löpande tilldelning i emissionen vilket innebär att bolaget på daglig basis tilldelar aktier i den ordning teckningssedlar kommer in till bolaget, så det är verkligen ”först till kvarn” som gäller.

Kan det bli aktuellt att ta emot överteckning i emissionen?

Aktuellt kan det ju alltid bli, styrelsen har mandat att ta ett sådant beslut. Men direktiv och riktlinjer har sedan start varit att inte öppna för överteckning i emissionen.

Läs hela pressmeddelandet på denna länk.

Gå direkt till emissionssidan i RAIRE Invest på denna länk.

Relaterade länkar

Intervju Investerarbrevet

Helägda dotterbolaget RAIRE Media nyanställer

RAIRE Invest godkänns för kapitalförsäkring

Nyheter om Systemhus

Aktiebladet – Onoterat & Noterat på Facebook