EMISSIONER

EMISSIONER

Projekt

Öppen

Power One Burundi
 Kabonga  Emissioner

Power One is providing the market with an investment opportunity in the start up of Power One, a 12 MW power s...

 • 15.000.000 SEKMål
 • - -

Stängd

The Sprinkle Revolution
 Stockholm  Pre-IPO

Sprinkle kommer revolutionera hur vi uppträder och använder vår digitala närvaro, nu och i framtide...

 • 25.000.000 SEKMål
 • - -

Kommande

Blockhomes Global AB
 Stockholm  Pre-IPO

Blockhomes är ett ekosystem där allmänheten för första gången i ...

 • 3.500.000 SEKMål
 • - -

Stängd

RAIRE Invest AB (publ)
 Stockholm  Pre-IPO

RAIRE Invest – En avkastningsmaskin Vi är nytänkande på många sätt. Att göra en stelbent bransch mer anp...

 • 4.100.000 SEKMål
 • - -

Stängd

Cindrigo
   Emissioner

CINDRIGO är ett företag inom förnyelsebar energi byggt på lång historisk svensk förnybar energikomp...

 • 12.000.000 SEKMål
 • - -

Stängd

Iplay Sport
 Göteborg  Kapitalanskaffning

Elitidrottarens LinkedIn & Instagram i en och samma app play tillhandahåller anpassade profiltyper. Beroen...

 • 3.200.000 SEKMål
 • - -

Stängd

Real Holding i Sverige ...
 Stockholm  NGM Nordic MTF

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillvä...

 • 200.000 SEKMål
 • - -

Stängd

GoldBlue AB
 Stockholm  IPO

GoldBlue’s verksamhet består i att äga och förvalta aktier i bolag som erbjuder slutkunder spel över internet....

 • 24.000.000 SEKMål
 • - -

Stängd

TimePeopleGroup
 Stockholm  IPO

Time People Group genomför nu en nyemission för att öka marknadssatsningar samt förbereda bolaget för börsnote...

 • 23.750.000 SEKMål
 • - -

Stängd

Eyeonid Group AB (publ)
 Stockholm  NGM Nordic MTF

En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) uniträtt. 65 uniträtter berättigar till teckning av ...

 • 23.400.000 SEKMål
 • - -

Stängd

Power & Tower Hold...
 Stockholm  IPO

Power & Tower Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern med det helägda dotterbolagen Power and Tower...

 • 4.500.000 SEKMål
 • - -