Huvudägare i RAIRE Invest avstår aktieutdelning

07
maj

Huvudägare i RAIRE Invest avstår aktieutdelning

Eclipse assets AB som innan pågående nyemission hade ett innehav om 67,7 % av röster och kapital i RAIRE Invest meddelade under torsdagen att de väljer att avstå utdelningen av aktier i intressebolaget Systemhus AB som meddelades den 25 april.

Huvudägare i eclipse assets, Thony Norelli kommenterar beslutet. “eclipse assets är huvudägare även i Systemhus och en del av syftet med utdelningen är att förbereda Systemhus för en snar marknadsnotering genom en väl spridd och därmed likvid aktie. Då finns det inget mervärde att påföra oss som redan är huvudägare ytterligare aktier.”

Styrelseordförande i eclipse assets, Peter Wittsten kommenterar. “Beslutet främjar naturligtvis alla aktieägare i RAIRE Invest, utdelningen blir ju i praktiken tre gånger högre då våra 67 % av utdelningen tillfaller övriga pro-rata. Det har vi som huvudägare ingenting alls emot, RAIRE Invest har en vision om att bygga en väl spridd och stark aktieägarkrets, vi supportar den strategin fullt ut.”

Även investerare i den pågående nyemissionen kommer att få ta del av den nu högre utdelningen av aktier i Systemhus AB (publ). För mer information om pågående nyemission med tre dagar kvar till stängning följ denna länk till nyemission.