Raise reach

MARKNADSNOTERINGAR

Vi arbetar med alla typer av företag med noteringsplaner, grundförutsättningarna är att syftet med noteringen är sunda, verksamhetsområde för kunden är av sekundärt intresse. Det är en lång process att gå från ett privatägt företag till ett publikt marknadsnoterat bolag.

KAPITALANSKAFFNING

Vi har en mycket potent databas med potentiella investerare, både privatpersoner och institutionella investerare. Vi har också mycket goda kontakter med fondkommissionärer och Crowd Funding-bolag.

JURIDISK RÅDGIVNING

Vi har varit i branschen länge och känner väl till vilka legala och regulatoriska hinder som kan dyka upp i samband med kapitalanskaffningar. Kraven kommer både ur ett direkt legalt perspektiv och kan även komma från exempelvis en marknadsplats där man planerar en
notering.

PROJEKTLEDNING

Vi är experter på projektledning!

Nyckeln till ett lyckosamt projekt är att grunderna är stabila, med en stabil grund menar vi en projektplan som är beslutad och relistisk att genomföra

 • Vi hjälper bolagsledningen att definiera projektmål, estimera vilka resurser som krävs för genomförandet och sätter dessutom en realistisk tidplan för genomförandet

 • Det är vanligt att kunder kommer i ett sent läge där det handlar om bolagets överlevnad, vi kan naturligtvis vara behjälpliga även i de fallen men mest nytta av Raise Reach som partner har bolag som kan applicera en realistisk tidplan och med en ledningsgrupp som redan innan har tänkt igenom vad målsättningen är.

 • Alla projekt är olika eftersom målet med varje projekt skiljer sig från varandra. Som företagskund hos Raise Reach tillgodoses man därför med en skräddarsydd projektplan anpassad för målsättningen.

De projekt Raise Reach tar sig an får alltid en utsedd projektledare från Raise Reach som är dedikerad till projektet.

MARKNADSFÖRING

Ett av våra starkaste kort är ett nytt tankesätt för marknadsföringsstrategier.

FUSIONER & FÖRVÄRV

Denna tjänst omfattar alla delar av en strukturell transaktion som skrivningar av avtal,scouting och omvänt förvärv.

INVESTERINGSPROSPEKT

Med en optimerad struktur och resurser som har skrivit och läst tusentals erbjudanden blir det dock enklare.

RESURSREKRYTERING

Det finns en hel del krav som ska mötas exempelvis för att kunna marknadsnotera ett företag.

IR-KONTAKT

Oavsett om Ert företag är marknadsnoterat eller inte finns det en gyllene regel – Ett företag är aldrig starkare än sina aktieägare.

PRISSÄTTNING

Prissättningen är vanligtvis en kombination av resultatbaserade provisioner, fasta kostnader och oftast även delägarskap i form av aktieägande.

 • Kampanjsida
 • Raise Reach™ Nyhetsbrev
 • Social Media Launch
 • Kampanj GFX skapande
 • Kampanjstatistik
 • Marknadsföring i Sociala Medier
 • Artikel på Aktiebladet
 • Copywriting
 • Standalone nyhetsutskick

Silver

..

 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon

Gold

..

 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon

BRONZE

..

 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon
 • check-icon