Blog

04
Apr
By admin

RAIRE Invest öppnar nyemission pre-IPO

Som tidigare annonserats öppnar nu RAIRE Invest sin nyemission pre-IPO. Syftet med nyemissionen är att ta in kapital och sprida aktieägandet för att kunna genomföra en marknadsnotering i slutet av…

03
Apr
By admin

RAIRE Invests dotterbolag RAIRE Media anställer nya medarbetare

  Med start den 3 april anställer RAIRE Media fem nya medarbetare som kommer att ha sin arbetsplats tillsammans med bolagsledningen på Stockholmskontoret. RAIRE Media har under vintern planerat för en…

23
Mar
By admin

​RAIRE Invest lanserar helt ny IT-struktur

Under fem veckor har utvecklingsarbetet pågått med ombyggnad av bolagets IT-struktur. Utvecklingen har syftat till att sidan www.raisereach.com ska vara helt riktad mot enskilda investerare och investerarnätverk, där alla historiska,…

27
Feb
By admin

Systemhus AB förvärvar entreprenadföretag

Systemhus meddelar i ett pressmeddelande att man förvärvat en befintlig rörelse inom byggentreprenad. Det förvärvade bolagets verksamhet består dels i traditionell byggverksamhet men bolaget är även nischat inom puts och…

13
Feb
By admin

Systemhus AB (publ) skriver Letter of Intent om projektfinansiering

Undertecknandet av ett LoI med SWZ Funds avser en gemensam samsyn runt att inom två veckor teckna bindande avtal om finansiering av tre (3) byggprojekt som i dag ägs och…

06
Feb
By admin

Styrelsen i Systemhus AB släpper reviderad prognos för affärsområdet projektutveckling

RAIRE Invest klient Systemhus AB har med hänsyn till utvecklingen av projektportföljen i bolaget reviderat prognosen för affärsområdet projektutveckling. Det försäljningsvärde som prognostiseras avser de fall där Systemhus drar projekten…

RAISE REACH DIREKT I DIN INKORG

Erbjudanden kommer hela tiden, ta del av alla möjligheter!