Stora satsningar på USA:s infrastruktur och militär är huvudpunkterna i det andra budgetförslag som president Donald Trump nu presenterat.

Source : https://www.di.se/nyheter/trump-presenterar-budget-145-miljarder-till-mexikomuren/