Enligt SME Direkts prognosenkät väntades BNP ha stigit 1,5 procent jämfört med föregående kvartal och ha stigit 3,8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Enligt den snabberäknade statistiken som publicerades den 28 juli så steg BNP med 1,7 procent jämfört med föregående kvartal och 4,0 procent jämfört med andra kvartalet 2016.

BNP för det första kvartalet steg med oreviderade 0,6 procent från föregående kvartal och steg med reviderade 2,2 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (+2,3).

Hushållens konsumtion steg 0,7 procent under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal (+1,1 procent i det första estimatet). Offentlig konsumtion steg 0,2 procent under kvartalet (0,0).

Lagerinvesteringarna drog ned BNP med 0,1 procentenheter (+0,3) medan fasta bruttoinvesteringar ökade med reviderade 2,5 procent (+3,8).

Exporten ökade med reviderade 2,3 procent (+0,7), medan importen ökade med reviderade 1,5 procent (+0,7).

Produktionen i näringslivet steg med reviderade 1,4 procent (+2,2). Varuproducerande branscher ökade med reviderade 2,4 procent (+3,0), medan tjänsteproducerande ökade 0,9 procent (+1,7).

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med oreviderade 0,6 procent.

Antalet arbetade timmar ökade med reviderade 0,3 procent (+0,8). I näringslivet steg timmarna med reviderade 0,3 procent (+0,9) medan de ökade med reviderade 0,3 procent i offentliga myndigheter (+0,4).

Arbetsproduktiviteten i näringslivet steg med reviderade 1,1 procent jämfört med föregående kvartal (+1,3).

För 2016 har den säsongsrensade BNP-utvecklingen för andra kvartalet reviderats upp med 0,3 procentenheter. Tredje och fjärde kvartalet har reviderats ned med 0,1 respektive 0,3 procentenheter. Den faktiska BNP-utvecklingen för helåret 2016 har reviderats upp med 0,1 procentenheter till 3,3 procent.

BNP-utvecklingen för helåret 2015 har samtidigt reviderats upp med 0,4 procentenheter till 4,5 procent.

Source : http://www.di.se/nyheter/scb-svensk-bnp-tillvaxt-lagre-an-vantat/