Om du har några frågor, tveka inte på att kontakta oss!

Nyemission Systemhus AB (publ)

Systemhus AB (publ)
Stockholm
 • Översikt
 • Dokument
 • Nyheter
 • Forum

Översikt

SYSTEMHUS GÅR PÅ DATE MED FRAMTIDENS FASTIGHETSMARKNAD!

Sedan Systemhus fick en ny huvudägare i juli 2017 har det hänt en hel del i bolaget. I snabb takt har ett bolag förvärvats, samt en projektportfölj bestående av ett antal utvecklingsprojekt som kommer att integreras i den nya verksamheten. Det är bara början, målet är att växa snabbt och vi ser redan framför oss ett antal tänkbara förvärv som skulle passa in i Systemhus. Alla förvärv skall syfta till att Systemhus skall få ökade resurser och en stabil plattform för utveckling och produktion av hyresrätter i stor skala.

Värdet på verksamheten har gått från 4 miljoner kronor till dagens cirka 75 miljoner kronor. Omsättningen har gått från 0 till en förväntad omsättning på 24 miljoner kronor genom det första förvärvet. Med en ständigt ökande trend är det nu dags att sjösätta bolagets aggressiva marknadsplan med storskalig byggnation av hyresrätter i Sverige.

Bristen på bostäder uppvisas i 260 av Sveriges 290 kommuner, en siffra vi inte har haft sedan sent 1950-tal. Det innebär en stor möjlighet för bolaget vars affärskoncept löser kommunernas problem. I en rapport, beställd av HSB och Riksbyggen uppskattas produktionsbortfallet, fram till 2030, hänförligt till bostadsbristen kunna uppgå till hela 660 miljarder kronor – bara i Stockholmsområdet.

Vi har ett unikt nätverk, helt i klass med aktörer som HSB och Skanska. Bolaget kommer att vara aktivt från projektering till inflyttning vilket ger oss en tillräcklig storlek och trovärdighet för att snabbt utnyttja en stor och snabbt växande affärsmöjlighet som byggbranschen fokuserar alldeles för lite på.

Systemhus har under hösten tagit fram ett antal koncept som möjliggör att bolaget kan öka i volym på ett kontrollerat och dynamiskt sätt.

De olika koncepten är:

 1. SH-Lägenheten, en genomtänkt, smart och rationell bostad
 2. Booduo, ett smart sätt att bygga studentlägenheter
 3. SH Fem till Ett, Marknadens smartaste modultänk
 4. SH Senior, ett äldreboende med de senaste tekniska lösningarna
 5. SH Kvarter, enheter med 8 lägenheter i två våningar

Idag utvecklar bolaget c:a 1200 byggrätter med tonvikt på Mellansverige. Takten beräknas öka under 2018 för att under 2019 få rejäl fart.

Några starka skäl att investera i Systemhus

 • Målsättning att bli Sveriges modernaste producent av hyresrätter
 • Starkt nätverk – i klass med HSB och Skanska
 • Marknadsnotering planerad under våren 2018
 • Modulär strategi för maximal avkastning
 • De bästa marknadsutsikterna sedan 1950-talet
 • Växande marginaler på hyresrättsmarknaden tack vare marknadshyror
 • Enorm bostadsbrist

Pre-IPO

Kapital från denna pre-IPO, totalt 4,5 MSEK, kommer att ge en kassa för att färdigställa de projekt som bolaget just nu hanterar. Kapital ska även användas att ta fram underlag för bolagets IPO och listningsprocess beräknad till tidig vår 2018, i samband med denna kommer bolaget även att förvärva ytterligare två projekt.

Ålderskurvan på projektportföljen innebär att vi från Q2 2019 och framåt kommer att göra avslut på flertalet projekt vilket kommer att leda till ett starkt kassaflöde, för att klara detta behövs planerad emission.

Anskaffat kapital ska även användas till att utveckla våra koncept ytterligare så att vi i utgången av 2018 blir Sveriges modernaste bolag för produktion av hyresrätter. Vårt mål är att driva en modern och förvärvsdriven koncern som visar en snabb tillväxt med en stigande lönsamhet så att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kan börja dela ut pengar till våra aktieägare.

Marknaden för Hyresrätter

Det har varit betydligt mer lönsamt för byggbolag att producera bostadsrätter istället för hyreshus. Regelverket för hyressättning har missgynnat hyresrättsmarknaden. Hyressättningen har inte varit marknadsmässig men det har skett en gradvis förändring under de senaste åren och vi har gått mot en marknadsmässig hyressättning i de flesta svenska kommuner. Det innebär stigande lönsamhet för aktörer som fokuserar på hyresrätter samt en mindre konkurrens eftersom branschen har fokuserat på bostadsrätter under många år.

Behovet av nya hyresrätter på den svenska marknaden innebär en omfattande affärsmöjlighet för aktörer som klarar av att producera billiga hyresrätter. Behovet ligger på minst 40 000 nya hyresrätter per år och kommer att ligga på den nivån under överskådlig tid. Det ger en potentiell marknad på uppskattningsvis 80 miljarder kronor årligen. Med stigande marginaler för hyresrätter finns det förutsättningar för Systemhus att skapa betydande värden för sina aktieägare. Möjligheten att hitta affärsmöjligheter är mycket god eftersom de flesta svenska kommuner välkomnar fler hyresrätter och är samarbetsvilliga.

Motiv till nyemissionen

Systemhus avser nu, att med stöd av beslut från bolagsstämman den 24 augusti 2017, genomföra en nyemission på 4 500 000 kronor.

Medlen från emissionen kommer främst användas till att:

 1. Förstärka organisation på sälj och marknad.
 2. Stödja volymtillväxt genom att vidareutveckla och effektivisera processerna, utbilda samarbetspartners, installationsföretag och förstärka Bolagets support.
 3. Förbereda en listningsprocess som är planerad till våren 2018

 

Erbjudandet i sammandrag

 

Teckningskurs per aktie                                                                             1,05 SEK

Värdering före emission                                                                       ca 75 MSEK

Antal aktier innan erbjudandet                                                            71 605 836

Antal aktier i emissionen.                                                                        4 285 714

Emissionsbelopp                                                                             4 500 000 SEK

Teckningstid                                                                    7 december – 19 februari

Betalning                                                I enlighet med utsänd avräkningsnota

Dokument

Nyheter

Forum

Kommentera