Om du har några frågor, tveka inte på att kontakta oss!

RAIRE Invest AB

RAIRE Invest AB (publ)
Stockholm
 • Översikt
 • Dokument
 • Nyheter
 • Forum

Översikt

Intresseanmälan att delta i ägarspridning inför marknadsnotering.

Huvudägaren i RAIRE Invest bjuder in tidiga investerare att delta i en ägarspridningsaktivitet som pågår fram till nyemission pre-IPO i februari -18 eller så långt utställda aktier räcker. Anmälan gäller förvärv av befintliga aktier och är begränsat till 16 000 000 aktier.

Spridningen görs till kraftigt reducerad kurs i syfte att bygga ett potent underlag för pre-IPO samt att ge tidiga investerare en väl tilltagen premie. Vid större investeringar erhålls en ytterligare rabatt på kursen enligt nedan lista.

RAIRE Invest är ett nytänkande investmentbolag i en annars ganska fyrkantig bransch. Bolaget kan bäst beskrivas som en utdelningsmaskin med affärsidén att berika aktieägarna framför att bygga bolagsvärde.

Varje kund som anlitar RAIRE Invest och som är företag med en exitplan vilket primärt är marknadsnotering inom 12 månader, betalar delar av arvodet för utförda tjänster med aktier. Ett traditionellt investmentbolag förvaltar sina förvärv och skapar i bästa fall ett mervärde av investeringen som till slut landar hos aktieägarna genom kontant utdelning eller som vanligast i dag, en uppjustering av aktiekursen.

RAIRE Invest tänker annorlunda!

Vi tänker att det som för våra aktieägare sänker risken mest i investeringen är att fortlöpande dela ut de värden som skapas i Bolaget. Alla värden som tillkommer eller skapas av bolaget är aktieägarnas egendom, varför inte dela ut det fortlöpande?

Affärsmodellen skapar primärt två positiva effekter.

 1. Engagerade aktieägare i RAIRE Invest som med tiden får en diversifierad aktieportfölj med de bolag som RAIRE arbetar med.
 2. Våra kunder får samma aktieägargrupp vilket innebär ett enormt mervärde i fråga om exempelvis lägsta antalet aktieägare vid en marknadsnotering.

RAIRE Invest har en noteringsplan som sträcker sig över 2018 med pre-IPO planerad till februari 2018, en mindre nyemission om ca 4 MSEK till kursen 0,35 SEK per aktie i februari 2018 och senare IPO med marknadsnotering ca 15 MSEK till kursen 0,45 SEK i oktober 2018. Befintliga aktieägare kommer att ha företräde till nyemissionerna.

Till pre-IPO kommer naturligtvis ett komplett investeringsmemorandum att presenteras.

Vi tror att även som noterat bolag så kommer värderingen av aktien mer att baseras på möjligheterna som aktieägaren har till utdelning än egentligt bolagsvärde.

RAIRE Invest driver innovation inom Corporate Finance, det görs bland annat genom sajterna raisereach.com och aktiebladet.se. Under 2017 har ett antal strukturaffärer genomförts för bolaget, bland annat med det anrika bolaget Trader Invest Europe, en av pionjärerna inom digital marknadsföring av finansiella produkter som förvärvades med aktier till kursen 0,41 SEK per aktie. RAIRE Invest har också ett antal innehav i befintlig portfölj i bolag med kortare tid än 12 månader till marknadsnotering, utdelning kommer att ske till vid utdelningstillfället registrerade aktieägare.

För mer information om bolagets kompletta tjänsteutbud vänligen se våra tjänster.

Bolaget är välexponerat i media och håller alltid våra aktieägare uppdaterade om utvecklingen genom pressmeddelanden, nyhetsbrev och allmänna utskick. För att ta del av nyhetsarkivet klicka här.

Vår målsättning är att inför noteringen under hösten 2018 ha ca 4 000 aktieägare och vid tillfället genomfört minst tre utdelningar till aktieägarna.

Vi har genomförda kunduppdrag liksom pågående och planerade kunduppdrag, kundtillströmningen är mycket god.

Fem goda skäl att förvärva aktier innan pre-IPO

 • Företräde till bolagets nyemissioner i februari 2018 och oktober 2018
 • Tillgång till utdelningar av befintliga tillgångar
 • Få företräde till emissioner, garantiåtaganden och rabatter hos våra kunder
 • Kraftigt reducerad kurs i förhållande till planerade nyemissioner
 • Bli en del av den nya tidens investmentbolag

 


ERBJUDANDE

Teckningskurs : 0,25 SEK
Minsta teckningspost : 1 paket á 10 000 aktier

Teckningskurs : 0,22 SEK
Minsta teckningspost : 12 paket á 10 000 aktier

Teckningskurs : 0,20 SEK
Minsta teckningspost : 26 paket á 10 000 aktier

Teckningskurs : 0,18 SEK
Minsta teckningspost : 56 paket á 10 000 aktier

Dokument

Erbjudande.pdf (SE)

Anmälningssedel.pdf (SE)

Brochure

Nyheter

Forum

Kommentera