Om du har några frågor, tveka inte på att kontakta oss!

Iplay Sport

IPY Holding AB
Göteborg
 • Översikt
 • Dokument
 • Nyheter
 • Forum

Översikt

Elitidrottarens LinkedIn & Instagram i en och samma app

Iplay tillhandahåller anpassade profiltyper. Beroende på användarens behov kan atleten själv välja vilka mottagare atleten ska exponeras för. Informationen kan väljas att visas för agenter, sponsorer, tränare, klubbar, fans och media, var för sig eller alla på en gång. Naturligtvis är Iplay Sport integrerat med traditionella sociala medier för maximal utväxling.

Fem snabba anledningar att hoppa på tåget!

 • Etablerat kassaflöde och bekräftade intäktsströmmar som ökar exponentiellt
 • Över 16 000 användare i 106 länder
 • Flera världsstjärnor med gedigen insikt och kompetens har investerat i bolaget
 • Nominerad i Hype Foundation i SPIN TOP 50
 • Utvald att delta programmet för lovande appar ”Facebook Start”, appar som driver utvecklingen

I Iplay Sport får atleterna det digitala verktyg de behöva för att bygga och vidareutveckla sin digitala marknadsstrategi och sitt varumärke. Iplay Sport hjälper atleten att få ut så mycket som möjligt av sin idrottskarriär, både idrottsligt och finansiellt.

 

 

Iplay har under 2017 fått investeringar från medarbetare, partners och lyriska idrottare som uppgår till ca 3,8 MSEK av den finansiella planen om 6 MSEK. Kapitalet har givit ett rejält momentum för bolaget, med kvarstående 2,2 MSEK som reses i slutet av 2017 och det kassaflöde som byggts upp känner bolaget sig helt tryggt med att ta sig fram till en omfattande expansion och kommersialisering av Iplay Sport. Kapital ska primärt användas till följande fokusområden

 • Säljkampanjer
 • Produktutveckling med intäktsfokus
 • Förstärka organisationen

EXIT

Iplays exitstrategi är att utveckla en snabbväxande och för deltagare oumbärlig plattform. Plattformen ska ligga i ”top of mind” hos större och finansiellt starka aktörer som ett strategiskt uppköp eller Joint Venture, till ett bolagsvärde minst femfaldigt dagens bolagsvärdering.


Emissionsvolym: 2 200 000 SEK fördelade på 9 254 aktier
Teckningskurs: 231 SEK per aktie
Teckningspost: Teckning gör om min 200 aktier
Företrädesrätt: Emissionen genomförs med företrädesrätt
Teckningstid: 10 november 2017 – 22 december 2017
Teckning: Vid insänd teckningssedel eller digital teckning via Raise Reach™
Tilldelning: Vid överteckning beslutar och meddelar styrelsen om tilldelning
Värdering: 18 000 000 SEK

IPLAY SPORT

Iplay sport är skapad för att ge atleten full kontroll över sin karriär, att skapa kommunikation och interaktion med alla olika typer av intressenter är vitalt för en lyckad idrottskarriär, ingen existerande social plattform gör detta i dag. Iplay Sport hjälper idrottaren före, under och efter idrottskarriären och blir en förutsättning för en lyckad karriär.

Dokument

Nyheter

UPDATES

With livescore with cheering

Release of new sport: Bandy

MARKETPLACES JOBS, INSURANCE & FINANCIAL ADVISE

RELEASE OF FOOTBALL, NEW COMMUNICATION TOOL, MORE PROFILES, COACH

CLUB; TEAM, AGENT & MEDIA PROFILE, PODCAST, BIG BRAND FOR ALL SUPERUSERS
RELEASE OF HOCKEY, SEARCH FUNCTION

RELEASE OF E-GAMING & MAYBE AN INDIVIDUAL SPORT IPLAY GAMES

RELEASE OF OTHER SPORTS, DOWNHILL & CROSSCOUNTRY SKIING TRACK & FIELD, BASKETBALL ETC…

IPLAY FOUNDATION

Forum

Kommentera