Om du har några frågor, tveka inte på att kontakta oss!

About us

How We Work

01. Ready

We are technically, organizationally and administratively ready to take on all of our scope of services. By applying the latest tech solutions via stable partners and innovative employees to a traditionally old school business, Raise Reach is able to deliver better solutions for the clients we engage with, leaving all of them happy as a clam.

02. Fire

Our experience has taught us that money likes speed. Analytics without action will result in nothing, leaving you at square one. We use high tech solutions to constantly ”sharpen the saw” during your marketing campaigns and ultimately get your offer to the right investor at the right time. Perfect practice makes perfect.

03. Aim

We evaluate every campaign, big and small, and improve our aim as we continue firing. Our marketing strategies are built on a foundation of AI (artificial intelligence) & big data and we understand the behaviors and whereabouts of your ideal investors. Our internet marketing knowledge gives you the confidence we got you covered.

Vår affärsmodell
Tanken bakom Raise Reach™ är att kombinera traditionellt Corporate Finance med högteknologiska IT-lösningar. Till skillnad mot traditionella Corporate Finance-firmor arbetar vi mer integrerat med vår kund och använder oss av vårt stora nätverk inom branschen för att nå mycket goda resultat. Kombinationen av traditionell Corporate Finance och högteknologiska fin-tech-lösningar är nyckeln till framgång!

Vi fokuserar på Skandinavien och Baltikum men hela världen är vår arbetsplats, våra resurser, nätverk och klienter finns i hela världen.

Vanligtvis har vi någon form av partnerskap med våra klienter, vi vet att det är en förutsättning att ha samma målsättningar för ett projekt för att lyckas och att alla involverade parter ska ta någon form av risk i ett projekt.

Vi hjälper er med

Marknadsföring

Ett av våra starkaste kort är ett nytt tankesätt för marknadsföringsstrategier.

Fusioner & förvärv

Denna tjänst omfattar alla delar av en strukturell transaktion som skrivningar av avtal, scouting och omvänt förvärv.

Investeringsprospekt

Med en optimerad struktur och resurser som har skrivit och läst tusentals erbjudanden blir det dock enklare.

Resursrekrytering

Det finns en hel del krav som ska mötas exempelvis för att kunna marknadsnotera ett företag.

IR-Kontakt

Oavsett om Ert företag är marknadsnoterat eller inte finns det en gyllene regel – Ett företag är aldrig starkare än sina aktieägare.

Prissättning

Prissättningen är vanligtvis en kombination av resultatbaserade provisioner, fasta kostnader och oftast även delägarskap i form av aktieägande.