Northvolt får nytt kapital av dignitet. Den Europeiska Investeringsbanken, EIB, skjuter till 52,5 miljoner euro, motsvarande drygt 517 miljoner kronor, för att få pilotprojektet i Sverige på fötter.

Source : https://www.di.se/nyheter/jatteinjektion-till-northvolt-eib-skjuter-till-517-miljoner-kronor/