Om du har några frågor, tveka inte på att kontakta oss!

Den här sidan är under uppbyggnad, vi ber om ursäkt för besväret.

Du hittar vårt nyhetsrum här http://media.raisereach.com

Finansiell strategi

IR strategi

Milstolpar

Redovisningsprinciper

Filer

Kalender

Kontakt

Nyhetsbrev

RSS Press release

 • ​Systemhus AB förvärvar entreprenadföretag February 27, 2018
  Systemhus meddelar i ett pressmeddelande att man förvärvat en befintlig rörelse inom byggentreprenad. Det förvärvade bolagets verksamhet består dels i traditionell byggverksamhet men bolaget är även nischat inom puts och murning där behovet av bolagets tjänster är extremt stort.
 • Systemhus AB (publ) skriver Letter of Intent om projektfinansiering February 13, 2018
  ​Undertecknandet av ett LoI med SWZ Funds avser en gemensam samsyn runt att inom två veckor teckna bindande avtal om finansiering av tre (3) byggprojekt som i dag ägs och förvaltas av Systemhus AB med dotterbolag.
 • Systemhus AB påbörjar noteringsprocess January 22, 2018
  ​Styrelsen för Systemhus har under emissionsperioden varit i kontakt med ett antal större placerare som önskar investera i bolaget. Ett av de krav som dessa investerare har ställt är emellertid att aktierna i Systemhus skall upptas till handel på en lämplig marknadsplats som NGM Nordic MTF alternativt AktieTorget eller First North.
 • Aktiebladet.se nylanseras! January 16, 2018
  ​RAIRE Invest AB (publ) förvärvade under hösten 2017 Trader Invest Europe AB. Något som ingick i det förvärvade bolaget var den anrika publikationen Aktiebladet.se. Trader Invest var något av pionjärer inom marknadsföring av finansiella produkter och publikationen har funnits sedan slutet av 2003.
 • Systemhus förvärvar byggklart projekt January 2, 2018
  ​RAIRE Invest klient Systemhus AB avyttrar 25 % i det helägda dotterbolaget Linnea Projektförvaltning. Det är Gunnebo Invest som genomför förvärvet till en köpeskilling om 22 250 000 SEK. Hela förvärvet betalas genom överlåtande av 100 % av aktierna i ett annat byggprojekt i Mellansverige. Detta omfattar minst 12 500 kvm byggyta i en attraktiv […]
 • RAIRE Invest har slutit avtal med spännande företag inom VR/AR teknologin December 18, 2017
  ​RAIRE Invest AB (publ) har under hösten sett sin investering i ett social media projekt utvecklas mycket positivt. Inom ramen för utvecklingsprojektet med en helt ny plattform för socialt media har många kontakter tagits med sikte på att skapa en verktygslåda åt användarna i det sociala nätverket.
 • Systemhus AB förvärvar anläggningsbolag December 16, 2017
  Förvärvet av Fiber Solution Nordic AB signerades under fredagen mellan parterna. Innehållet i förvärvsavtalet var i korta drag omedelbart tillträde, köpeskilling 18 MSEK som betalas 1 MSEK kontant och 17 MSEK i nyemitterade aktier i Systemhus AB, till samma kurs som i pågående nyemission, 1,05 SEK per aktie.
 • RAIRE Invest klient Systemhus AB påbörjar pre-IPO December 13, 2017
  ​Som meddelades i pressmeddelande den 2 oktober så har RAIRE Invest anlitats att marknadsföra Systemhus kapitalanskaffning och marknadsnotering under våren 2018. En nyemission så kallad pre-IPO pågår nu mellan 7 december - 22 januari 2018.
 • RAIRE Invest AB (publ) betatestar nytt system för digital teckning av aktier November 17, 2017
  RAIRE Invest har allt sedan starten identifierat stora brister, framför allt i användarvänlighet med de befintliga system som finns på marknaden och planerat för ett framtagande av ett marknadsledande system. Utvecklingen har gjorts med samarbetspartners, underleverantörer, myndigheter och jurister. RAIRE Invest har säkerställt att systemet är compliant med gällande regelverk och juridik.
 • RAIRE Invest anlitas av IPY Holding för marknadsföringsuppdrag November 14, 2017
  Iplay Sport är inne i en mycket spännande fas. Mycket arbete och kapital har lagts på att utveckla mjukvara inklusive appar och hemsida för att koppla samman idrottare, agenter, klubbar och fans.