If there's any questions, feel free to contact us!

This page is under construction, we apologize for the inconvenience.

You can find our newsroom at http://media.raisereach.com

Financial strategy

IR strategy

Top level milestones

Accounting principles

Files

Calendar

Contact us

Newsletter

RSS Press release

 • Aktiebladet.se nylanseras! January 16, 2018
  ​RAIRE Invest AB (publ) förvärvade under hösten 2017 Trader Invest Europe AB. Något som ingick i det förvärvade bolaget var den anrika publikationen Aktiebladet.se. Trader Invest var något av pionjärer inom marknadsföring av finansiella produkter och publikationen har funnits sedan slutet av 2003.
 • Systemhus förvärvar byggklart projekt January 2, 2018
  ​RAIRE Invest klient Systemhus AB avyttrar 25 % i det helägda dotterbolaget Linnea Projektförvaltning. Det är Gunnebo Invest som genomför förvärvet till en köpeskilling om 22 250 000 SEK. Hela förvärvet betalas genom överlåtande av 100 % av aktierna i ett annat byggprojekt i Mellansverige. Detta omfattar minst 12 500 kvm byggyta i en attraktiv […]
 • RAIRE Invest har slutit avtal med spännande företag inom VR/AR teknologin December 18, 2017
  ​RAIRE Invest AB (publ) har under hösten sett sin investering i ett social media projekt utvecklas mycket positivt. Inom ramen för utvecklingsprojektet med en helt ny plattform för socialt media har många kontakter tagits med sikte på att skapa en verktygslåda åt användarna i det sociala nätverket.
 • Systemhus AB förvärvar anläggningsbolag December 16, 2017
  Förvärvet av Fiber Solution Nordic AB signerades under fredagen mellan parterna. Innehållet i förvärvsavtalet var i korta drag omedelbart tillträde, köpeskilling 18 MSEK som betalas 1 MSEK kontant och 17 MSEK i nyemitterade aktier i Systemhus AB, till samma kurs som i pågående nyemission, 1,05 SEK per aktie.
 • RAIRE Invest klient Systemhus AB påbörjar pre-IPO December 13, 2017
  ​Som meddelades i pressmeddelande den 2 oktober så har RAIRE Invest anlitats att marknadsföra Systemhus kapitalanskaffning och marknadsnotering under våren 2018. En nyemission så kallad pre-IPO pågår nu mellan 7 december - 22 januari 2018.
 • RAIRE Invest AB (publ) betatestar nytt system för digital teckning av aktier November 17, 2017
  RAIRE Invest har allt sedan starten identifierat stora brister, framför allt i användarvänlighet med de befintliga system som finns på marknaden och planerat för ett framtagande av ett marknadsledande system. Utvecklingen har gjorts med samarbetspartners, underleverantörer, myndigheter och jurister. RAIRE Invest har säkerställt att systemet är compliant med gällande regelverk och juridik.
 • RAIRE Invest anlitas av IPY Holding för marknadsföringsuppdrag November 14, 2017
  Iplay Sport är inne i en mycket spännande fas. Mycket arbete och kapital har lagts på att utveckla mjukvara inklusive appar och hemsida för att koppla samman idrottare, agenter, klubbar och fans.
 • RAIRE Invest förvärvar Trader Invest Europe October 24, 2017
  RAIRE Invest som driver varumärket Raise Reach™ har genom en strukturaffär förvärvat 100 % av kapital och röster i det anrika marknadsföringsföretaget Trader Invest Europe.
 • RAISE REACH™ har slutit avtal med Järnvattnet AB (publ) att sköta bolagets marknadsnotering och kapitalanskaffning October 17, 2017
  Järnvattnet står just i begrepp att sluta två stycken 25-åriga PPA ( Power Purchase Agreement) inkluderande ett 250MW Värmekraftverk (bio) samt ett 550MW även det ett värmekraftverk (bio) .
 • RAISE REACH™ har slutit avtal med Systemhus AB (publ) unä att sköta bolagets marknadsnotering och kapitalanskaffning October 2, 2017
  Det har nu lossnat rejält för Raise Reach som efter den lyckade kampanjen med Power & Tower märker av en stadig kundtillströmning. Vårt nya projekt att lotsa Systemhus AB (publ) * ser vi som ytterst intressant och Raise Reach�™ räknar med ett mycket stort intresse för bolaget.