Om du har några frågor, tveka inte på att kontakta oss!

DISCLAIMER

Raise Reach bedriver inte finansiell rådgivning eller annan tillståndspliktig verksamhet. Raise Reach är en finansiell kommunikationsbyrå som erbjuder tjänster relaterade till IR, PR, kommunikation och nätverksbaserad finansiering (crowd funding). Raise Reach är inte mottagare eller förmedlare av de transaktioner som sker mellan konsumenter och bolagets kunder. Investeringar hos Raise Reach kunder är förenade med risk och pengar som investeras kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.