DEBATT. Riksrevisionens rapport om revisionsplikt är undermålig. Slopandet har inneburit besparingar för företagare på miljardtals kronor och många nya aktiebolag har bildats. Då kan man inte säga att reformen inte har nått sitt syfte, skriver medlemmar i Näringslivets regelnämnd NNR.

Source : https://www.di.se/debatt/debatt-undermalig-kritik-mot-slopad-revision/