Carl Bennet fortsätter att köpa aktier i medicinteknikbolaget Arjo där han är storägare och styrelseledamot.

Source : https://www.di.se/nyheter/carl-bennet-fortsatter-att-kopa-aktier-i-arjo/